GNIEZNO

Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne

Więcej

GNIEZNO

Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne

Więcej

Galeria i Aktualności To co się dziej u nas! Zobacz jak świelice działają

Kilka słów o nas

 

Na terenie miasta Gniezna funkcjonują  4 placówki Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych, zlokalizowane w różnych dzielnicach miasta:  na osiedlu Grunwaldzkim,  osiedlu Tysiąclecia, osiedlu Kazimierza Wielkiego oraz przy ulicy  Kilińskiego. Do wszystkich naszych placówek  uczęszcza około 120 dzieci z rodzin dotkniętych różnorodnymi formami dysfunkcji społecznych takimi jak: niewydolność wychowawcza, alkoholizm, półsieroctwa (także społeczne),wielodzietność, niski status społeczny oraz materialny, zaburzenia w sferze więzi rodzinnych. Są to również dzieci z zaburzeniami zachowania, które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich dalszego rozwoju.
Ś
wietlice  czynne są przez cały rok, przez  pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, 15.00 - 19.00 (świetlica Winiary i Cymsa) oraz 15.30 - 19.30 (świetlica Staszica i Kilińskiego)
Głównym wyznacznikiem pracy wychowawczej w naszych placówkach jest program wychowawczo - terapeutyczny, opracowywany każdego roku przez kadrę pedagogiczną świetlic.
   
Świetlice prowadzą następujące formy pracy:

– zajęcia socjoterapeutyczne,
– pomoc w nauce,
– dożywianie,
– terapia zajęciowa,
– zajęcia sportowo – rekreacyjne,
– zajęcia z psychologiem (grupowe i indywidualne).

 

Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu wykształcenie, jak i doskonalenie umiejętności psychospołecznych oraz korygowanie  postaw negatywnych. Odbywają się w grupach 10 – 12 osobowych, prowadzone są  różnego rodzaju metodami aktywizującymi oraz w formie gier i zabaw. Program  zajęć dostosowany jest do potrzeb dzieci. Oznacza to, że podstawowe treści mają charakter cykliczny, a do pewnych zagadnień powraca się w zależności od potrzeb danej grupy. Także tematyka zajęć bieżących dostosowywana jest do potrzeb i etapu rozwoju danej grupy.
Nasze działania to nie tylko praca z dziećmi i młodzieżą. Świetlica współpracuje z najbliższym otoczeniem tj. środowiskiem rodzinnym. W ramach współpracy z rodzinami współdziałamy ze szkołami oraz instytucjami wspomagającymi rodzinę  takimi jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja, Sąd.
Regulamin Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie - pobierz
Program pracy świetlic na rok 2021/2022 - pobierz
Oświadczenie - pobierz
Zgoda - pobierz
Dodatkowo przy naszych świetlicach działa grupa wsparcia dla rodziców, tzw. "Szkoła dla rodziców". Są to comiesięczne spotkania rodziców z terapeutą. Odbywają się zawsze w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 19.00 w świetlicy przy ul. Kilińskiego 17. 

Pracownicy Poznaj naszych wychowawców oraz pracowników administracyjnych

Zofia Komosińska

Zofia Komosińska

Kierowniczka
Agnieszka Czajkowska

Agnieszka Czajkowska

Socjoterapeuta
Paulina Nawrot

Paulina Nawrot - Pindral

Wychowawczyni
Ewa Krajniak,

Ewa Krajniak

Kadrowa / wychowawczyni
Ewa Wegner

Ewa Wegner

Wychowawczyni
Judyta Dyc

Judyta Dyc - Milczyńska

Wychowawczyni
Justyna Góralska

Justyna Góralska - Meller

Wychowaczyni
Ewelina Czaplicka

Ewelina Czaplicka

Wychowawczyni
Sandra Buczkowska

Sandra Buczkowska

Zastępca kierowniczki / Wychowawczyni
Małgorzata Frąckowiak

Małgorzata Frąckowiak

Księgowa
Marzena Skraburska

Marzena Skraburska

Pracownik gospodarczy
Dariusz Knitter

Jerzy Nitka

Pracownik gospodarczy
 
USKS „Rodzice – Dzieciom” czyli Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice – Dzieciom” założony przez cztery zdeterminowane kobiety: Ewę Grylewicz, Mariannę Skraburską, Zofię Kestenblat, oraz Zofię Komosińską jest działającą ponad 10 lat organizacja pozarządową.

Początkowo była to jedynie grupa wsparcia dla rodzin z dziećmi z „Zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi”, mająca swoją siedzibę w Przedszkolu nr 12 w Gnieźnie. Jednakże szereg inicjatyw podejmowanych przez jej członków na rzecz dzieci jak gdyby wymusiły daleko idący rozwój i przekształcenia. W rezultacie utworzony został Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy działający przy Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych.

W obecnej chwili USKS „Rodzice – Dzieciom” jest prężnie działającą organizacja, która tylko w przeciągu trzech ostatnich lat zrealizowała takie projekty jak:

- zimowiska w miejscu zamieszkania,

- „Familiada” – sportowo - rekreacyjny turniej rodzinny,

- „Półkolonie na sportowo, mądrze i zdrowo”,

- „Potrafię wybrać”,

- „Zdobyć szczyt”

- „Dziękuję – nie!”

- sportowo - rekreacyjne imprezy przedświąteczne,

- wycieczki socjoterapeutyczne nad Bałtyk i w Sudety.

 V URODZINY USKS RODZICE - DZIECIOM - idź do strony

Przyjaciele i dobroczyńcy Na dobre serce i pomoc tych ludzi zawsze możemy liczyć

 

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie

ul. św. Wawrzyńca 8
62-200 Gniezno

Rbk Biuro handlowe Romuald Łebedyński

ul. Mieszka I
62-200 Gniezno

N&B Furniture S.C. Norbert Tyszkiewicz Bartłomiej Świerkocz

Gurówko9
62-220 Niechanowo

Green Point Zakład Konserwacji i Utrzymania Zieleni - Aneta Kaniasz

ul. B. Chrobrego 6
62-200 Gniezno

Tomasz Kacprowicz

GLIWICE

 

 

 

 

"Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli" - Albert Schweitzer

RODO

  •  Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie - pobierz
  • Informacja o przetwarzaniu danych osób upoważnionych do reprezentacji spółek lub instytucji, względnie osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu określonego podmiotu - pobierz
  • Komunikat dla uczestników zajęć prowadzonych przez szkołę dla rodziców - pobierz
  • Klauzula informacyjna RODO dot. rekrutacji wraz ze wzorami zgód na przetwarzanie danych - pobierz
  • Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych - pobierz

 

KONTAKT Pozostańmy w kontakcie

 

Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne

Centrala: ul. Kilińskiego 17

 

tel. 61 425 82 57                                                                                                                                              Kierowniczka: Zofia Komosińska

sprawy kadrowe w godz. 8:00 - 12:00                                                                                                                    tel. 533 992 077

sprawy księgowe w godz. 8:00 - 14:00

                                                                                               e-mail: mss.gniezno@swietlice.eu

 

Współpracujmy Masz ciekawy pomysł lub możesz nam pomóc

Skontaktuj się z nami !